இராமர் தமிழ் கடவுளா?

இராமனுக்கும் தமிழர்களுக்கும் எந்த விதமான சம்பந்தமும் இல்லை என்று ஒரு பெரிய கலவரமே சிலிஹிஙி பிளிஹிஷிணில் நடந்துகொண்டிருந்தது. நான் என்னதான் பேசுறாங்கனு கேட்கலாம்னு உள்ளே போனேனன். நான் உள்ளே சென்றதும் “பா” வந்திருக்கார் னு ஒரு சத்தம் கேட்டது. வடநாட்டு கடவுளா?முக்கியமாக இராமர் கோவில் இடிப்பில் ஆரம்பித்து வடநாட்டு கடவுள் என்ற அதே நீர்த்துபோன உருட்டைத்தான் உருட்டிக்கொண்டிருந்தார்கள். எனக்கும் நேரம்போகவில்லை. எனக்கும் கொஞ்சம் விவீஸீபீ ஸிமீறீணீஜ் ஆகும்னு இன்வைட் அக்ஸப்ட் பண்ணி உள்ளே போனேன். உடனே குழு […]

Continue Reading